• ساعت : ۱۲:۱۸:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 
عملیات نصب تابلوهای كوچه های سطح شهر
عملیات نصب ۱۲۰۰ تابلو جدید کوچه بندر گناوه آغاز شد
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها