• ساعت : ۱۲:۱۸:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 
عملیات نصب تابلوهای كوچه های سطح شهر
عملیات نصب ۱۲۰۰ تابلو جدید کوچه بندر گناوه آغاز شد
امتیاز :  ۴.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها