• ساعت : ۱۲:۳۰:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 
آتش سوزی در نیزارهای پشت محیط زیست گناوه
آتش سوزی در نیزارهای پشت محیط زیست گناوه با عملکرد به موقع نیرو های آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرگناوه به سرعت مهار شد
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها