هادی خالقی

رئیس شورای اسلامی شهر گناوه

تاريخ تولد :  1468/06/30
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
-
تحصيلات : 
لیسانس مهندسی نفت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0